Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Kalite Kurulu

 

Doç. Dr. Esra AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Elif GÖZLER ÇAMUR
Dr. Öğr. Üyesi Osman AYDIN