İzmir’deki devlet üniversiteleri bünyesinde, ön-lisans düzeyinde ilk olarak açılan “Bankacılık ve Sigortacılık” programı, kamu ve özel mevduat bankalarında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (SDDK), hayat ve emeklilik, hayat dışı ve reasürans sigorta şirketlerinde, finans kuruluşlarında, ticari işletmelerin muhasebe ve finans birimlerinde nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamayı amaçlar. Bu program kapsamında, bankacılığın temel dinamikleri ve finansal sistem hakkında bilgi sahibi olma gibi teknik-mesleki konuların yanında, müşteri ilişkileri, kurum içi kültürü ve iletişimi gibi becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Programımızın ders planı ve AKTS oranları, ilgili fakültelere geçiş yapılmak istenmesi durumundan kolay sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İş yaşamında istihdamın oldukça büyük bir kısmı, hizmet sektöründen temin edilmektedir. Sürekli büyüyen ve dinamik bir yapıya sahip olan hizmet sektörü, nitelikli ve alanında uzman iş gücüne gereksinim duymaktadır. Bankacılık ve sigortacılık, hizmet sektöründe ön plana çıkan önemli sektörlerin başında gelmektedir.

Doç. Dr. Esra AYDIN 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Sorumlusu