Yükseköğretim kalite güvence sistemini esas alan ve gerekliliklerini yerine getiren, sürekli iyileştirme ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen, kalite yönetim modelini uygulamak ve sürdürmektir.