Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu

 

 

GÖREVİ ÜNVANI, ADI ve SOYADI KOMİSYON GÖREVİ
MYO Müdürü / MYO Kalite Komisyon Üyesi Prof. Dr. Aslı GÜNEŞ GÖLBEY Başkan
MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sema ÇARIKÇI Üye
MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman AYDIN Üye
MYO Sekreteri Nihal EKİZ Üye
Bölüm Temsilcisi Akademik Personel Doç. Dr. Selgin AL Üye
Bölüm Temsilcisi Akademik Personel Dr. Öğr. Üyesi Elif GÖZLER ÇAMUR Üye
Bölüm Temsilcisi Akademik Personel Dr. Öğr. Üyesi Başar SEVİNDİK Üye
Öğrenci Temsilcisi Ümmehat NİŞANCI Üye