2016 yılında kurulan meslek yüksekokulumuz, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde; eğitim-öğretim, akademik ve bilimsel faaliyetlerin, evrensel bakış açısı ile ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygun olarak sürdürülmesi amacıyla hizmete başlamıştır. Kurulum aşaması devam eden meslek yüksekokulumuzda gerek bölgesel gerekse ülke çapında ihtiyaç duyulan ara eleman talebine cevap verecek nitelikte öğrenciler yetiştirmek okulumuzun başlıca kuruluş ilkeleri ve hedefleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz kalkınmasında önemli bir rol oynayan nitelikli iş gücünü yetiştiren, en iyi eğitim kadrosuna ve olanaklara sahip olmayı hedefleyen meslek yüksekokulumuz bu yolda ilerlemek üzere ilk adımlarını atmış ve hızla ilerlemeye devam etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda; Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü “Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı” nda 3 adet Doktor Öğretim Üyesi, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü “Çevre Koruma ve Kontrol” programında 2 adet Doktor Öğretim Üyesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Programında 3 adet Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.

 

Meslek Yüksekokulu öğrencileri, teorik dersleri Üniversite ana yerleşkesindeki dersliklerde görmekte olup, uygulamalı olan dersler anlaşmalı kurum ve kuruluşların üretim tesisleri ve arazilerinde öğretim üyelerimizle birlikte yürütülmektedir. Bu şekilde öğretim üyeleri bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle daha etkin bir şekilde paylaşmaktadır. Öğrenciler ders saatleri dışında da tüm öğretim üyelerimizle fikir alışverişi yapabilmekte, birebir danışmanlık alabilmektedir. Merkezde ve ilçelerde de bazı bölümlerin geleceğe ilişkin yapılanması ve altyapılarının kurulması planlanmaktadır.

Üniversitemiz ana yerleşkesinde yer alan bölümlerimiz, sunulan sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinden faydalanabilmektedirler. Bunlara ek olarak, ders programları dışında katıldıkları fuarlar, geziler, seminer ve konferanslarla kendilerini geliştirme imkanına sahiptirler.

 

 

Misyon

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, üniversitemizin misyonuna paralel olarak sahip olduğumuz evrensel, milli ve manevi değerler ışığında; ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, kurumsal değerlerimizi sahiplenen, bilimsel etik çizgisinden şaşmadan, yaratıcı ve eleştirel düşünen, alanına hâkim, üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirerek ülkemizde büyük bir ihtiyaç olan yetişmiş ara eleman açığını kapatmak; bilim, eğitim ve öğretim alanlarındaki üretimlerini ve deneyimlerini toplum yararına sunmak; bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında, yaygınlık kazanmasında öncü olmaktır.

Vizyon

 

Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu ise yine aynı şekilde üniversitemizin vizyonuna paralel olarak; eğitim ve uygulama faaliyetlerinde yüksek nitelikleri ile kendisini kanıtlamış, bilimsel; akademik ve kültürel faaliyetlerle akademi ile toplum arasında bir köprü kuran; bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik olarak ihtisaslaşmış; ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde; eğitim ve öğretim konusunda yenilikçi yaklaşımlarla modern bakış açısını yakalamış; Milli ve manevi değerlerine bağlı; uluslararası düzeyde saygın ve öncü, tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.