YÖNETİM KURULU 
Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ GÖLBEY Müdür V. (Başkan)

ÜYELER
Doç. Dr. Sema ÇARIKÇI Müdür Yrd.  
Dr. Öğr. Üyesi Osman AYDIN Müdür Yrd. 

Doç. Dr. Cenk KÜÇÜKYUMUK Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selgin AL Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Esra AYDIN Öğretim Üyesi

Nihal EKİZ Yüksekokul Sekreteri V.