Sevgili Öğrencilerimiz,

Hızla gelişen, değişen ve küreselleşen dünyada ülkemizin de daha güçlü ve verimli olabilmesi için eğitimli, bilgili, yenilikçi ve bilinçli insan gücüne sahip olması önem taşımaktadır. Bu anlamda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, kurumsal değerlerimizi sahiplenen, bilimsel etik çizgisinden şaşmadan, yaratıcı ve eleştirel düşünen, alanına hâkim, üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirerek ülkemizde büyük bir ihtiyaç olan yetişmiş ara eleman açığını kapatmak; bilim, eğitim ve öğretim alanlarındaki üretimlerini ve deneyimlerini toplum yararına sunmak; bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında, yaygınlık kazanmasında öncü olmak bölümümüzün misyonudur. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği son yıllarda önem kazanmaya başlamış, gelişen, rağbet gören ve ticari anlamda getirisi yüksek olan bir meslek dalı haline gelmiştir. Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı olarak ülke çapında ihtiyaç duyulan ara eleman talebine cevap verecek nitelikte öğrenciler yetiştirmek okulumuzun başlıca kuruluş ilkeleri ve hedefleri arasında yer almaktadır. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programında öğrencilerimiz uygulama ağırlıklı yetiştirilmekte olup, süs bitkileri yetiştiriciliği (kesme çiçekçilik, soğanlı ve yumrulu bitkiler, iç ve dış mekan süs bitkileri), fidanlık tekniği, park ve bahçe bakım teknikleri, sulama, bitki besleme ve gübreleme, bitkisel materyallerinin tanıtımı ve peyzaj projelerinin hazırlanması konularında teorik ve uygulamalı dersler almaktadır. Yetiştirilen ara elemanlar süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan klasik yöntemlerin yanı sıra süs bitkileri üretimi açısından biyoteknolojik yöntemler ile ilgili de bilgi ve deneyim sahibi olmaktadır. Tekniker ünvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, belediyelerde, çevre düzenleme çalışmaları yapan kamu kurumlarında, peyzaj proje ve uygulama firmalarında, süs bitkileri üretimi ve pazarlaması yapan sera ve fidancılık işletmelerinde istihdam edilebilmektedirler. Ülkemiz kalkınmasında önemli bir rol oynayan nitelikli iş gücünü yetiştiren, en iyi eğitim kadrosuna ve olanaklara sahip olmayı hedefleyen meslek yüksekokulumuz bu yolda ilerlemek üzere ilk adımlarını atmış ve hızla ilerlemeye devam etmektedir. İzmir Demokrasi Üniversitesi Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programını tercih eden öğrencilerimiz arasında sizleri de görmek bize her anlamda güç verecektir. Bölümümüzde eğitim öğretime başladığınız zaman gerek akademik gerekse sosyal imkanlar açısından doğru kararı verdiğinizi göreceksiniz. Henüz yeni kurulmuş olan ancak her geçen yıl ailemize katılan öğrencilerimizle birlikte güçlenen bağlarımız daha da güçlenecek ve fark oluşturmaya devam edecektir.

Doç. Dr. Cenk KÜÇÜKYUMUK

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Sorumlusu