Sevgili öğrenciler,

İş yaşamında istihdamın oldukça büyük bir kısmı, hizmet sektöründen temin edilmektedir. Sürekli büyüyen ve dinamik bir yapıya sahip olan hizmet sektörü, nitelikli ve alanında uzman iş gücüne gereksinim duymaktadır. Bankacılık ve sigortacılık, hizmet sektöründe ön plana çıkan önemli sektörlerin başında gelmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan “Bankacılık ve Sigortacılık” programı, İzmir ilinde devlet üniversiteleri kapsamında ön lisans düzeyinde açılacak ilk bölümdür. Programımız kapsamında, finansal sistem hakkında bilgi sahibi olma, bankacılığın temel dinamikleri, faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olma, sigortacılığın temel dinamikleri, faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olma, bankacılık ve sigortacılık mevzuatına hakim olma, analitik düşünme yetisi kazanma, finansal analiz yapabilme ve müşteri ilişkilerini yönetebilme becerisine sahip olma konularında kazanımlar elde etmeniz amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki temel bilgilerin yanında hizmet sektörü çalışanının gereksinim duyduğu insani iletişim becerileri de kazandırılmaya çalışılacaktır. Bankacılık ve sigortacılık programından mezun olanlar, kamu ve özel mevduat bankalarında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (SDDK), hayat ve emeklilik, hayat dışı ve reasürans sigorta şirketlerinde, finans kuruluşlarında, ticari işletmelerin muhasebe ve finans birimlerinde nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayabilirler.

Doç. Dr. Esra AYDIN

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı